Δικηγόροι

Ιωάννης Χορομίδης

 

Ο Ιωάννης Χορομίδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 1994.

Έλαβε το πτυχίο νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με «Άριστα» και τον μεταπτυχιακό τίτλο LL.M. από το London School of Economics.

Ειδικεύεται στο εμπράγματο δίκαιο και, ιδιαίτερα, στο δίκαιο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Έχει συγγράψει το βιβλίο «Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις» (έκδοση Α΄  2000 και έκδοση Β΄  2004) και έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων και σχολίων σε νομικά περιοδικά.

Υπήρξε πολλές φορές ομιλητής σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, που οργανώθηκαν από Δικηγορικούς Συλλόγους, Επιστημονικές εταιρείες, την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Τεχνικά επιμελητήρια, Δήμους κ.λπ.

Μεταξύ 1995 και 2000 ήταν νομικός σύμβουλος στην Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος.

Διετέλεσε (2002 – 2005) μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ., μέλος του Δ.Σ. του Κ.Α.Δ.Ι.Θ. και πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων του Δ.Σ.Θ.

Γνωρίζει αγγλικά.

Αικατερίνη Κάκκου

Η Αικατερίνη Κάκκου είναι μέλος του γραφείου από το 2002. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 2011.

Έλαβε το πτυχίο νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό τίτλο MSc από το Ε.Α.Π.

Ειδικεύεται στο εμπράγματο δίκαιο.

Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Αναστασία – Ελένη Χορομίδου

Η Αναστασία Χορομίδου έλαβε το πτυχίο νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον μεταπτυχιακό τίτλο LL.M. (Distinction) στο Διεθνές Δίκαιο από το University College London (UCL).

Έχει παρακολουθήσει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό [London School of Economics (2011), Hague Academy of International Law (2012), Harvard (2013), European University Institute in Florence (2015) κ.λπ.].

Είναι δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Το 2021 συμμετείχε με επιτυχία στις εξετάσεις του Solicitors Regulation Authority και έγινε δικηγόρος και στην Αγγλία.

Από το Σεπτέμβριο 2017 είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Volterra Fietta με έδρα το Λονδίνο. Μέχρι τον Αύγουστο 2017 υπήρξε συνεργάτης της νομικής εταιρείας Aceris Law με έδρα τη Γενεύη.

Ειδικεύεται στο διεθνές δίκαιο και, ειδικότερα, στην προστασία της ιδιοκτησίας στο πλαίσιο των διεθνών επενδύσεων, μέσω δικαστικής ή διαιτητικής επίλυσης των αναφυόμενων διαφορών.

Γνωρίζει αγγλικά και ιταλικά.

 

 

 

Άννα Τσαμουρτζή

Η Άννα Τσαμουρτζή, δικηγόρος παρ’ εφέταις, έλαβε το πτυχίο νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παρακολούθησε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και υπήρξε μέλος του γραφείου, με ειδίκευση στο αστικό δίκαιο, έως συνταξιοδότησή της.

Γνωρίζει γαλλικά.

Το γραφείο διαθέτει μόνιμη γραμματειακή υποστήριξη.

Απασχολεί έως δύο (2) ασκούμενους δικηγόρους, η επιλογή των οποίων γίνεται με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση και τα ενδιαφέροντά τους.