Ιωάννης Χορομίδης & Συνεργάτες

Το δικηγορικό γραφείο έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι πανελληνίως γνωστό για την ειδίκευσή του σε θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σύνολο σχεδόν της χώρας, ενώ, μεταξύ άλλων, εκτός της Θεσσαλονίκης, έχει χειριστεί δεκάδες υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων των Αθηνών, της Ρόδου, της Χίου, της Κρήτης, της Καλαμάτας, της Κυπαρισσίας, της Πάτρας, του Αιγίου, της Χαλκίδος, του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Κατερίνης, του Πολυγύρου, της Έδεσσας, της Βέροιας, του Κιλκίς, των Σερρών, της Κοζάνης, των Γρεβενών κ.λπ.

Αναπτύσσει συνεργασίες με δικηγόρους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για το χειρισμό υποθέσεων της ειδικότητάς του ενώπιον ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων.

Πολλές από τις υποθέσεις του γραφείου αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στη νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατά τα τελευταία είκοσι πέντε έτη έχει υποστηρίξει πληθώρα υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες.

Το γραφείο λειτουργούσε μέχρι τη συνταξιοδότηση του Κωνσταντίνου Χορομίδη το 2013 ως «Κωνσταντίνος και Ιωάννης Χορομίδης, δικηγορικό γραφείο».

Με το γραφείο μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά (2310 236523, 2310 270131) ή με φαξ (2310 270231) ή να αποστείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.