Εκτυπώστε τη σελίδα
 
 www.horomidis.com
 
  Λεωφόρος Νίκης 3
546 24 Θεσσαλονίκη

 Κων/νος Χορομίδης 

Ιωάννης Χορομίδης
Τηλ.: 231 0 236523
         231 0 270131
Φαξ: 231 0 270231
Ε-mail: ioannis@horomidis.com

 


Μερικές από τις υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, που χειρίστηκε το δικηγορικό γραφείο και αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στη νομολογία του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες, είναι και οι εξής:


Ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (ΟλΑΠ) και της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ)

1) ΟλΑΠ 1/1988 ΕλλΔνη 1988.1569 = ΕΕΝ 1988.419 (τεκμήριο ωφέλειας του ν. 653/1977).
2) ΟλΑΠ 14/1991 ΝοΒ 1992.269 = ΕΕΝ 1992.211 = ΕλλΔνη 1991.1486 (τεκμήριο ωφέλειας του ν. 653/1977).
3) ΟλΑΠ 8/1999 ΕλλΔνη 1999.558 = ΝοΒ 2000.442 (έξοδα μεταφοράς και επανεγκατάστασης).
4) ΟλΑΠ 18 και 19/2000 ΕλλΔνη 2000.958 με σημείωση Ι.Ν.Κ. = ΝοΒ 2001.597 = ΕΕΝ 2001.11 (δικαστική δαπάνη).
5) ΟλΑΠ 11/2004 ΕλλΔνη 2004.712 = Αρμ 2004.1194 (ενιαία δίκη της απαλλοτρίωσης).
6) ΟλΑΠ 31/2005 ΕλλΔνη 2005.727 = ΧρΙΔ 2005.905 = ΝοΒ 2005.1107 = Δ 2005.947 (μείωση αξίας απομένοντος).
7) ΟλΣτΕ 1980 - 1981/2005 ΕΔΔΔΔ 2005.758 (ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης).
8) ΟλΑΠ 8/2006 ΕλλΔνη 2006.731 = Αρμ 2006.1471 (διαφυγόντα κέρδη).


Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες (ΕυρΔΔΑ)

1) Κατηκαρίδης και άλλοι κατά Ελλάδος,
Απόφαση ΕυρΔΔΑ της 15.11.1996.
2) Tσώμτσος και άλλοι κατά Ελλάδος,
Απόφαση ΕυρΔΔΑ της 15.11.1996.
3) ΑΒΙΣ Α.Ε. κατά Ελλάδος,
Απόφαση ΕυρΔΔΑ της 30.7.1998.
4) Βαρυπάτη κατά Ελλάδος,
Απόφαση ΕυρΔΔΑ της 26.10.1999.
5) Πρωτόπαπα και Μαραγκού κατά Ελλάδος,
Απόφαση ΕυρΔΔΑ της 28.3.2000.
6) Σαββίδη κατά Ελλάδος,
Απόφαση ΕυρΔΔΑ της 1.8.2000.
7) Αζάς και άλλοι κατά Ελλάδος,
Απόφαση ΕυρΔΔΑ της 19.9.2002.
8) Ευσταθίου, Μιχαηλίδης και Σία Motel America κατά Ελλάδος, Απόφαση ΕυρΔΔΑ της 10.7.2003.
9) Κωνσταντόπουλος Α.Ε. και λοιποί κατά Ελλάδος, Απόφαση ΕυρΔΑΑ της 10.7.2003.
10) Interoliva ΑΒΕΕ κατά Ελλάδος,
Απόφαση ΕυρΔΔΑ της 10.7.2003.
11) Βιοζωκάτ Α.Ε. κατά Ελλάδος,
Απόφαση ΕυρΔΔΑ της 9.10.2003.
12) Οργανοχημικά Λιπάσματα Μακεδονίας Α.Ε. κατά Ελλάδος, Απόφαση ΕυρΔΔΑ της 18.11.2004.


 
Κωνσταντίνος Χορομίδης
 Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
 
Έκδοση Δ' (2008)

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Έκδοση Β' (2002) 

Ιωάννης Χορομίδης
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Κατ΄άρθρο βιβλιογραφία και νομολογία
Έκδοση Β' (2004)