Εκτυπώστε τη σελίδα
 
 www.horomidis.com
 
  Λεωφόρος Νίκης 3
546 24 ΘεσσαλονίκηΚων/νος Χορομίδης 

Ιωάννης Χορομίδης
Τηλ.: 231 0 236523
         231 0 270131
Φαξ: 231 0 270231
Ε-mail: ioannis@horomidis.com

 
 
 
Κωνσταντίνος Χορομίδης
 Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
 
Έκδοση Δ' (2008)

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Έκδοση Β' (2002) 

Ιωάννης Χορομίδης
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Κατ΄άρθρο βιβλιογραφία και νομολογία
Έκδοση Β' (2004)