Υποθέσεις

Το δικηγορικό γραφείο έχει υποστηρίξει δεκάδες υποθέσεων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ενώπιον του Αρείου Πάγου (ΑΠ) και του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Έχει, επίσης, χειριστεί κατά την τελευταία εικοσαετία σημαντικό αριθμό υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες (ΕΔΔΑ), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής: