Εκδηλώσεις

 

Τα μέλη του γραφείου συμμετέχουν συστηματικά με ομιλίες τους σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες, που οργανώνονται από Δικηγορικούς Συλλόγους, Επιστημονικές ενώσεις, την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Δήμους κ.λπ. Οι πρόσφατες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε ή πρόκειται να συμμετάσχει μέλος του γραφείου με ομιλία του είναι οι εξής:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022 με ομιλητή τον Ιωάννη Χορομίδη

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 13.5.2022: Ομιλία με θέμα «Ο καθορισμός της πλήρους αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση και η επίδραση της νομολογίας του ΕΔΔΑ» σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο δικαστικών λειτουργών Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, που οργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με αντικείμενο «Αναγκαστική απαλλοτρίωση – 20 έτη από τη θέσπιση του ΚΑΑΑ υπό το φως των αποφάσεων του ΕΔΔΑ».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2021 με ομιλητή τον Ιωάννη Χορομίδη

Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 15.11.2021: Ομιλία με θέμα: «Ζητήματα απαλλοτριώσεων στη διοικητική δίκη» σε ημερίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στην αίθουσα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 24.6.2021: Ομιλία με θέμα: «Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και η βιβλιοθήκη του» στην εκδήλωση για τα επίσημα εγκαίνια της νέας βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2020 με ομιλητή τον Ιωάννη Χορομίδη

Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 24.2.2020: Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Η συμμετοχή των δικηγόρων στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στη σύνταξη καταστατικών εταιριών, ως μέτρο αποφυγής δικαστικών διενέξεων και επιτάχυνσης της δικαιοσύνης», που διοργανώθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019 με ομιλητή τον Ιωάννη Χορομίδη

Αθήνα (Μουσείο Ακρόπολης), Τετάρτη 30.1.2019 : Ομιλία με θέμα: «Δικαιοσύνη στην πράξη», στο διεθνές συνέδριο “Democracy in Crisis”, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018 με ομιλητή τον Ιωάννη Χορομίδη

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 25.5.2018 : Σεμινάριο με θέμα: «Κώδικας Δικηγόρων», που διοργανώθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τις εξετάσεις των ασκούμενων δικηγόρων Α΄ περιόδου 2018.

Βέροια, Τετάρτη 14.3.2018 : Ενημερωτική εκδήλωση – σεμινάριο, με θέμα: «Αναρτήσεις δασικών χαρτών στην Ημαθία», που συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος/ΤΚΜ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ΠΚΜ και το Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017 με ομιλητή τον Ιωάννη Χορομίδη

Κιλκίς, Πέμπτη 7.12.2017 : Ενημερωτική εκδήλωση – σεμινάριο, με θέμα: «Αναρτήσεις δασικών χαρτών στο Κιλκίς», που συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος/ΤΚΜ και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ΠΚΜ.

Σταυρός, Πέμπτη 23.3.2017 : Ενημερωτική συνάντηση, με θέμα «Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων», που διοργάνωσε ο Δήμος Βόλβης.

Πολύγυρος, Τρίτη 28.2.2017 : Ενημερωτική εκδήλωση – σεμινάριο, με θέμα «Αναρτήσεις δασικών χαρτών στη Χαλκιδική», που συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος/ΤΚΜ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ΠΚΜ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής.

Έδεσσα, Πέμπτη 23.2.2017 : Ενημερωτική εκδήλωση – σεμινάριο, με θέμα «Αναρτήσεις δασικών χαρτών στην Έδεσσα», που συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος/ΤΚΜ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ΠΚΜ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Έδεσσας.

Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 6.2.2017 : Ενημερωτική εκδήλωση – σεμινάριο, με θέμα «Αναρτήσεις δασικών χαρτών στη Θεσσαλονίκη», που συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος/ΤΚΜ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ΠΚΜ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Κατερίνη, Πέμπτη 26.1.2017 : Ενημερωτική εκδήλωση – σεμινάριο, με θέμα «Αναρτήσεις δασικών χαρτών στην Πιερία», που συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος/ΤΚΜ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ΠΚΜ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016 με ομιλητή τον Ιωάννη Χορομίδη

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 14.10.2016 : Εκδήλωση με θέμα «Δεκαπέντε έτη από τη θέση σε ισχύ του νέου Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001)», που οργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, Κυριακή 10.6.2016 : Συνέδριο με θέμα «Κεντρική Μακεδονία. Επιχειρηματική Περιφέρεια. Άμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός», που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ΤΚΜ.

Πάτρα, Παρασκευή 18.3.2016 : Ημερίδα με θέμα «Ζητήματα απαλλοτριώσεων», που οργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας.