Βιβλιοθήκη

Το γραφείο εξυπηρετείται από νομική βιβλιοθήκη, η οποία υπερβαίνει τους 7.000 τόμους. Πέρα από τη χρησιμότητά της στην καθημερινή λειτουργία του γραφείου, εξυπηρετεί και ερευνητικές εργασίες, ιδίως σε ζητήματα αστικού, αστικού δικονομικού, διοικητικού, συνταγματικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Έχει δημιουργηθεί σε βάθος τριάντα πέντε (35) ετών από τον Ιωάννη Χορομίδη, με συστηματική συμμετοχή σε δημοπρασίες και σημαντικές αγορές παλαιών και νέων εκδόσεων.

Ευχαριστίες εκφράζονται προς τους συναδέλφους Αικατερίνη Αργυρίου, Παναγιώτα Ζαχαροπούλου – Ζάμπογλου, Ευστράτιο Κωνσταντινίδη,  Πασχάλη Μισιούδη, Σαμουήλ Ναχμία, Γεώργιο Στρατουδάκη και Νικόλαο Τσώτσο, που συνέβαλαν στη διεύρυνση της συλλογής, με δωρεές από τις προσωπικές τους βιβλιοθήκες.

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για τη συγκέντρωση εκδόσεων νομοθεσίας και νομολογίας από τη σύσταση του ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα και, μεταξύ άλλων, η βιβλιοθήκη διαθέτει και τις εξής:

 • Αποφάσεις Αρείου Πάγου
 • Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας
 • Αρμενόπουλος
 • Αρμενόπουλος Επιστημονική Επετηρίς
 • Αρχείον Βυζαντινού Δικαίου
 • Αρχείον Ελληνικού Δημοσίου Δικαίου
 • Αρχείον Ιδιωτικού Δικαίου
 • Αρχείον Νομολογίας
 • Αρχείον Ποινικών Επιστημών
 • Αυτοδιοίκησις
 • Αχαϊκή Νομολογία
 • Αχαϊκή Νομολογία Διοικητική
 • Βασική Νομολογία
 • Γενική Εφημερίς της Ελλάδος
 • Γενική Κωδικοποίησις
 • Γενική Κωδικοποίησις – Συμπλήρωμα
 • Γενικόν Ευρετήριον Νομολογίας και Νομοθεσίας Εργατικού Δικαίου
 • Δελτίο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας
 • Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας
 • Δελτίον Φορολογικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης
 • Διαρκή Ευρετήρια Νομολογίας και Νομοθεσίας
 • Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών
 • Δίκαιο και Πολιτική
 • Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
 • Δικαιοσύνη
 • Δικαιοσύνη (Παπαδάκης – Χανιά)
 • Δικαιώματα του Ανθρώπου
 • Δικαστικά Χρονικά
 • Δικαστική
 • Δικαστική Επιθεώρησις
 • Δικαστική Εφημερίς
 • Δίκη
 • Δικηγορικό Βήμα
 • Δικηγόρων Πρόνοια
 • Διοικητική Δικαιοσύνη
 • Διοικητική Δίκη
 • Δωδεκανησιακή Νομολογία
 • Ελληνική Δικαιοσύνη
 • Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
 • Ελληνική Νομοθεσία (Δηλιγιάννης -Ζηνόπουλος)
 • Ελληνικοί Κώδικες (Δυοβουνιώτης)
 • Ελληνικοί Κώδικες (Ράλλης Γ. – Ράλλης Α.)
 • Ενώπιον
 • Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου
 • Επιθεώρηση Ακινήτων
 • Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου
 • Επιθεώρηση δημοσίων έργων
 • Επιθεώρηση δικαίου του Δημοσίου
 • Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Επιθεώρηση Δικαίου Μίσθωσης πράγματος, Απαλλοτριώσεων και αμοιβών
 • Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου
 • Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου
 • Επιθεώρηση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 • Επιθεώρηση τραπεζικού, αξιογραφικού και χρηματιστηριακού δικαίου
 • Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
 • Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας
 • Επιθεώρησις Εναερίου Δικαίου
 • Επιθεώρησις Κοινωνικών και Νομικών Επιστημών
 • Επιθεώρησις Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Επιθεώρησις Συγκοινωνιακού Δικαίου χερσαίου – ναυτικού – αεροπορικού
 • Επιστημονική Επετηρίς της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών
 • Επιστημονική Επετηρίς της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
 • Εφημερίς Διοικητικού Δικαίου
 • Εφημερίς Ελληνικής και Αλλοδαπής Νομολογίας
 • Εφημερίς Ελληνικής και Γαλλικής Νομολογίας
 • Εφημερίς Ελλήνων Νομικών
 • Εφημερίς Νομική
 • Εφημερίς των δικαστηρίων και της ελληνικής νομοθεσίας
 • Εφημερίς των Νόμων
 • Θέμις
 • Θέμις (Σγούτας)
 • Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου
 • Ιόνιος Επιθεώρησις του Δικαίου
 • Κώδιξ Νομικού Βήματος
 • Κώδιξ Νόμων
 • Λεξικόν δικαστικής πρακτικής (Κουντουριώτη)

 • Λεξικόν νομικής (Κώνστα)

 • Λεξικόν νομικής – Συμπλήρωμα (Κώνστα)

 • Λεξικόν νομικής (Φλογαΐτη)

 • Νέα Θέμις
 • Νέοι Νόμοι
 • Νέοι Πανδέκται
 • Νέον Δίκαιον
 • Νομικά Χρονικά
 • Νομική (Λιακόπουλος – Αθήνα)
 • Νομική (Πλουμίδης – Χανιά)
 • Νομική Επιθεώρησις – Εφημερίς των Δικαστηρίων (Συμπλήρωμα της Νομικής Επιθεωρήσεως)
 • Νομική Μέλισσα
 • Νομικό Βήμα
 • Νομικόν δελτίον (Ν.Σ.Κ.)
 • Νομικός λόγος
 • Νομικός Σύμβουλος
 • Νομολογία Αρείου Πάγου (Μπαλάνος – Γκίνης)
 • Νόμος και Φύση
 • Νοτάριος
 • Ο Σόλων
 • Οι δικαστικοί νόμοι της Ελλάδος (Φλογαΐτης)
 • Πανδέκται Νέων Νόμων και Διαταγμάτων
 • Πανδέκτης Νομολογίας Αστικού Κώδικος
 • Πανδέκτης Νομολογίας Αστικού Κώδικος – Συμπλήρωμα
 • Πείρα
 • Πείρα -Παράρτημα
 • Περιβάλλον και Δίκαιο
 • Πνυξ
 • Ποινική Δικαιοσύνη
 • Ποινικά Χρονικά
 • Ποινική Επιθεώρησις
 • Ποινικός λόγος
 • Συμπλήρωμα Νομολογίας
 • Σύνοψις Νομολογίας
 • Τάλως
 • Το Δίκαιον
 • Το Σύνταγμα
 • Υπεράσπιση
 • Φορολογική Δικαιοσύνη
 • Φορολογική Επιθεώρηση
 • Χιακά Χρονικά
 • Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου