Βιβλιοθήκη

Το γραφείο εξυπηρετείται από νομική βιβλιοθήκη, η οποία υπερβαίνει τους 4.000 τόμους. Πέρα από τη χρησιμότητά της στην καθημερινή λειτουργία του γραφείου, εξυπηρετεί και ερευνητικές εργασίες, ιδίως σε ζητήματα αστικού, αστικού δικονομικού, διοικητικού και συνταγματικού δικαίου. Έχει δημιουργηθεί σε βάθος τριάντα πέντε (35) ετών από τον Ιωάννη Χορομίδη, με συστηματική συμμετοχή σε δημοπρασίες και σημαντικές αγορές παλαιών και νέων εκδόσεων.

Ευχαριστίες εκφράζονται προς τους συναδέλφους Αικατερίνη Αργυρίου, Πασχάλη Μισιούδη, Σαμουήλ Ναχμία και Νικόλαο Τσώτσο, που συνέβαλαν στη διεύρυνσή της με δωρεές από τις προσωπικές τους βιβλιοθήκες.